Održan sastanak o osnaživanju suradnje Osijeka i Splita

Nakon što je u ožujku 2015. godine potpisan sporazum o suradnji između Gradskog društva Crvenog križa Osijek i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kojim se omogućuje da se dio programa članica Sveučilišta privremeno održava u objektima Crvenog križa u Orahovici i Splitu, ova su dva partnera inicirali sastanak o osnaživanju suradnje Osijeka i Splita, i Osječko-baranjske i Splitsko-dalmatinske županije koji je održan 15. svibnja 2015. godine u „Vili Mikici“ u Splitu. S tim ciljem sastanku su prisustvovali predstavnici gradova Osijeka i Splita, Osječko-baranjske i Splitsko-dalmatinske županije, Sveučilišta u Osijeku i Sveučilišta u Splitu teGradskog društva Crvenog križa Split i Crvenog križa Osijek. Zaključeno je kako je Crveni križ pogodna i poželjna organizacija za različite vidove partnerstava jer raspolaže kadrovskim, programskim i materijalnim kapacitetima i potpomaže stvaranje sinergije u realizaciji zajedničkih projekata za dobrobit društvene zajednice, a otvoreni su i razgovori o drugim vidovima međusobne suradnje (npr. dvaju gradova ili dviju županija i sl.). Također, inicirano je i da se sličan sastanak do kraja srpnja održi i u Orahovici.